Ang Sangguniang Bayan ng Santa Maria ay buong pusong nagpupugay sa ating mga COVID-19 FRONTLINERS. Walang hanggang pasasalamat sa inyong pagmamalasakit at sakripisyo para sa kapakanan ng mga mamamayan. Mabuhay po kayo!!!